Honda CRV thay bóng đèn Lumileds Philips - Xenon Osram

Honda CRV 2013 thay bóng đèn siêu sáng Lumileds Philips chân HB3 cho Pha, H11 cho Gầm và tăng sáng cho Cos bằng bóng Xenon 5000k Osram.

led, den led, bong den led, led xe hoi, led oto, led philips, philips led, lumileds, den sieu sang, den tang sang, chip cree, cree usa, bong den tang sang, bong den sieu sang, bong den cai thien do sang, lumileds philips gen6, honda, crv, lumileds chan hb3, lumileds chan h11, xenon osram germany
led, den led, bong den led, led xe hoi, led oto, led philips, philips led, lumileds, den sieu sang, den tang sang, chip cree, cree usa, bong den tang sang, bong den sieu sang, bong den cai thien do sang, lumileds philips gen6, honda, crv, lumileds chan hb3, lumileds chan h11, xenon osram germany
led, den led, bong den led, led xe hoi, led oto, led philips, philips led, lumileds, den sieu sang, den tang sang, chip cree, cree usa, bong den tang sang, bong den sieu sang, bong den cai thien do sang, lumileds philips gen6, honda, crv, lumileds chan hb3, lumileds chan h11, xenon osram germany
led, den led, bong den led, led xe hoi, led oto, led philips, philips led, lumileds, den sieu sang, den tang sang, chip cree, cree usa, bong den tang sang, bong den sieu sang, bong den cai thien do sang, lumileds philips gen6, honda, crv, lumileds chan hb3, lumileds chan h11, xenon osram germany

Share on Google Plus

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét