Mitsubishi Jolie gắn Gioăng cao su gia cố full xe

Mitsubishi Jolie gắn gioăng cao su gia cố toàn xe, nhằm giảm ồn, chống bụi và gia cố cho cửa xe, cốp xe và capo 1. Sơ đồ dán Gioăng cao su ...
Read More

Mitsubishi Attrage gắn Gioăng cao su gia cố full xe

Mitsubishi Attrage gắn gioăng cao su gia cố toàn xe, nhằm giảm ồn, chống bụi và gia cố cho cửa xe, cốp xe và capo 1. Sơ đồ dán Gioăng ...
Read More

Toyota Sienna 2015 gắn Gioăng cao su gia cố full xe

Toyota Sienna 2015 gắn gioăng cao su gia cố toàn xe, nhằm giảm ồn, chống bụi và gia cố cho cửa xe, cốp xe và capo 1. Sơ đồ dán Gioăng c...
Read More

Ford Focus Hatchback 2011 gắn Gioăng cao su gia cố Full xe

1. Sơ đồ dán Gioăng cao su gia cố cho 4 cửa xe: - Dán Gioăng chữ Z vào mép trước Cửa trước - Dán Gioăng chữ B vào mép giữa 2 cửa - ...
Read More

Hyundai Santafe 2015 gắn Gioăng cao su gia cố Full xe

Hyundai Santafe 2015 gắn gioăng cao su gia cố toàn xe, nhằm giảm ồn, chống bụi và gia cố cho cửa xe, cốp xe và capo 1. Sơ đồ dán Gioăng...
Read More

Mazda 3 Hatchback All New gắn gioăng cao su gia cố toàn xe

Mazda 3 Hatchback All New gắn gioăng cao su gia cố toàn xe, nhằm giảm ồn, chống bụi và gia cố cho cửa xe, cốp xe và capo 1. Sơ đồ dán...
Read More